Obchodní podmínky

Podmínky pro zveřejnění a pronájem objektu na stránkách www.ubytovani-ceskesvycarsko.cz

1. Úvod

Všeobecné podmínky jsou součástí nabídkového katalogu ubytování přes provozovatele Ing. Aleš Kubica, Kamenná Horka 110, Krásná Lípa, IČ 73997382 (agentura), který zprostředkovává vzájemný vztah mezi zákazníkem a vlastníkem objektu (pronajimatelem). Všeobecné podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné a závaznou objednávkou (viz bod 2) nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

2. Objednávka
Rekreační pobyt lze předběžně objednat telefonicky, písemně, online. Pokud je objekt v požadovaném termínu volný, agentura písemně online potvrdí objednávku a současně zašle vyúčtování zálohy (obvykle ve výši 50% celkové ceny) s kontaktem a bankovním účtem na pronajimatele. Po uhrazení zálohy vzniká závazná objednávka mezi zákazníkem a pronajimatelem. Pronajimatel příjem zálohy potvrdí a upřesní podmínky pro ubytování.

3. Stornovací podmínky
Pokud zákazník zruší závazně objednaný pobyt, řeší pronajimatel stornovací poplatky přímo se zákazníkem. Každý pronajimatel má individuální stornovací podmínky.

4. Reklamace
V případě zjištění závad bude zákazník uplatňovat reklamaci ihned na místě u majitele objektu nebo jím pověřené osoby (správce apod.), aby mohla být učiněna náprava. Reklamace na služby agentury může zákazník uplatňovat přímo u agentury.